VREEMDELINGENLAND | INFODESK

 

 

WORDT GRATIS LID

 

Wanneer u lid wordt van Vreemdelingenland, geeft u daarmee aan dat u het werk van Vreemdelingenland belangrijk vindt. U ontvangt als (definitief) lid regelmatig de GRATIS Nieuwsbrief met daarin alle informatie over actuele zaken. Het lidmaatschap en de Nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid nog meer informatie aan te vragen. Bovendien krijgt u als lid automatisch een code. Deze code gebruikt u bij de aanvraag van diensten. Het lidmaatschap is GRATIS, en het verplicht u tot niets. U kunt zich hierna aanmelden als lid. De inschrijving als lid wordt binnen 10 minuten per e-mail bevestigd.

 

Om van de diensten van Vreemdelingenland gebruik te kunnen maken, dient u zich eerst te registreren als lid. De ledenregistratie wordt gevoerd op basis van:

 

1.        alle (volledige) voornamen,

2.        achternaam en

3.        uw e-mail adres(sen).

 

Vermeld op de aanmelding uitsluitend het e-mail adres waar u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. Dit is meestal uw privι e-mail adres. Vermeld alleen het e-mail adres van uw werkadres, indien uw werkgever dit uitdrukkelijk toestaat.

 

U bent voorlopig geregistreerd nadat u de code heeft ontvangen. LET OP: U kunt alleen uzelf aanmelden. U kunt nooit andere personen aanmelden.

Overzicht van alle diensten

☺☻☺☻☺☻

WORDT NU GRATIS LID VAN VREEMDELINGENLAND 

CD-ROM

De diensten op deze pagina kunt u UITSLUITEND aanvragen als u (definitief) als lid bent geregistreerd. Wanneer u als (voorlopig) lid bent geregistreerd beschikt u over een code. Bent u nog geen lid? Dan adviseren wij u eerst lid te worden. Na ongeveer 2 dagen kunt u met de toegezonden code gebruik maken van de diensten hierna.

Op de cd-rom vindt u een schat aan informatie over vreemdelingenzaken:

Alle informatiebladen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst op ιιn cd-rom, in het Nederlands en in het Engels. Informatie in het Frans kunt u via de cd-rom opvragen.

Ook de tekst van de Vreemdelingenwet 2000 vindt u op de cd-rom.

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe cd-rom. Tot 3 maanden na verschijningsdatum kunt u van de site gratis updates ophalen. Prijs € 11,00.

 

·          BESTEL NU DE CD-ROM !

(versie 2002Q4) – levering na 1 oktober 2002

·          Ik wil mij afmelden als lid

·          Mijn adres is gewijzigd. Ik wil mijn nieuwe e-mail adres opgeven

PAKKET

 

Het valt niet mee om alles goed te regelen. Denk maar aan de aanvraag voor een verblijfsvergunning en de daarvoor benodigde garantverklaring, de aanvraag voor het inburgeringtraject, de aanmelding voor het ziekenfonds, de inschrijving in het Bevolkingsregister, maar ook aan de afspraken tussen garantsteller en vreemdeling. Daarvoor heeft Vreemdelingenland een speciaal Pakket ontwikkeld. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft ontvangt een overzicht waarop u alle noodzakelijke gegevens kunt vermelden. Tevens ontvangt een overzicht die u duidelijk maken wat het Pakket voor u, als garantsteller, en de vreemdeling kan betekenen.
U kunt kiezen uit de volgende Pakketten:

 

 

Gezinsvorming / Samenwonen – prijs € 125,00

 

Au pair – prijs € 125,00

 

Adoptie – prijs € 0,00 (gratis)

 

 

 

Vragen over het Pakket nadat u het Pakket heeft besteld

 

STRIPPENKAART

 

Wij kunnen helaas geen gratis antwoord geven op alle mogelijke simpele en zeer ingewikkelde vragen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Met de Strippenkaart krijgt u antwoord op eenvoudig te beantwoorden vragen. Het is in diverse grootten verkrijgbaar: 2 vragen | 5 vragen.
De Strippenkaart is niet geschikt voor ingewikkelde (juridische) vragen. In dat geval adviseren wij u gebruik te maken van de dienst Juridische Hulp. De beoordeling of iets simpel, of meer ingewikkeld (juridisch) is, ligt bij Vreemdelingenland.

 

·          Aanvraag van de Strippenkaart (2 strippen) – prijs € 11,34

·          Aanvraag van de Strippenkaart (5 strippen) – prijs € 22,68

 

·          Vragen voor de Strippenkaart

 

INTREKKEN GARANTVERKLARING

 

De garantverklaring kan grote schade bij de garantsteller veroorzaken. Aan de vreemdeling verleende bijstandsuitkeringen, kosten van terugkeer van de vreemdeling naar land van herkomst, medische kosten, etc. kan de rekening voor de garantsteller fors doen oplopen. Het hoogst geclaimde bedrag is tot heden € 40.300,-. De schade kan tot meer € 60.000,- oplopen. Trek daarom de garantverklaring in als de vreemdeling niet meer bij u verblijft en/of u niet langer meer voor de vreemdeling aansprakelijk gehouden wilt worden.

 

·          Intrekken van garantverklaring – prijs € 45,00

 

OVERIGE DIENSTEN

 

·          GARANTVERKLARING: Heeft u vragen over de tekst van de garantverklaring zelf, dan kunt u uw vraag over de garantverklaring gratis aan ons stellen. Raadpleeg eerst het thema Garantverklaring en de QuickHelp. Vindt u daar het antwoord niet dan kunt u nu de vraag stellen.

·          INFORMATIEPAKKET: Met het Informatiepakket krijgt u heel simpel over heel veel onderwerpen niet-Nederlandstalige folders toegestuurd. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld studeren en studiefinanciering in Nederland, de uitleg over de Strippenkaart en de sociale verzekeringen, informatie over werk en solliciteren. Allerlei onderwerpen waarover wel informatie in een niet-Nederlandse taal beschikbaar is en waar u nu heel eenvoudig aan kunt komen. In meerdere talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch, Turks e.d.   

·          SAMENLEVINGSVORMEN: Wilt u meer weten over het huwelijk, geregistreerd partnerschap en andere samenlevingsvormen dan kunt u de informatie nu GRATIS opvragen.

·          BUITENLANDSE AKTEN: Inschrijving van buitenlandse akten, zoals geboorteakte en huwelijksakte, in het Nederlands Bevolkingsregister maakt het voor de Nederlander en de vreemdeling met een A-status makkelijker zaken te bewijzen. Buitenlandse akten hebben namelijk een beperkte geldigheid, meestal 6 maanden. Door de akten in het Bevolkingsregister te registreren, bespaart u later veel kosten en voorkomt u moeilijkheden.

·          STUDEREN: Folders van de Informatie Beheer Groep kunt u bij ons GRATIS bestellen.

·          WERKEN: Werk, werk en werk is voor een ieder belangrijk. Want daarmee verdien je je boterham. De GRATIS Nieuwsbrief Jobs helpt u hiermee. Het geeft u volop informatie over het vinden van werk en de adressen van werkgevers die zich extra inzetten voor de nieuwe Nederlanders.

·          KLACHT OVER OVERHEIDSDIENST: Heeft u een klacht over een overheidsdienst waarvoor de overheidsdienst geen oor heeft, dan kunt u hier klagen. Wij proberen u naar de juiste overheidsdienst door te verwijzen. Indien juridische actie vereist is:zie HULP VAN ADVOCAAT.

·          VLUCHTELINGENWERK: Informatiemateriaal van Vluchtelingenwerk Nederland, de organisatie die voor de belangen van vluchtelingen klacht opkomt – prijs circa € 5,00

·          CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS: Hier kunt u voorlichtingsmateriaal bestellen over Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in Nederland.

·          JAARVERSLAGEN: van de IND, het Ministerie van Justitie en de Adviescommissie Vreemdelingen

·          HULP VAN ADVOCAAT: Met Juridische hulp kunt u gebruik maken van de diensten van een advocaat (prijs op basis van voorschot van € 500,00.

U HEEFT EEN NIEUWSTIP

Heeft u Nieuws voor de Nieuwsbrief? Stuur dan uw bijdrage naar de redactie van onze Nieuwsbrief. Nieuws kan worden opgenomen in de Nieuwsbrief die maandelijks naar de leden wordt verstuurd en/of www.vreemdelingenland.com/nieuws

ANDERE DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DIENSTEN ZIJN ER NIET !

 

VOOR VREEMDELINGENZAKEN GA JE NAAR WWW.VREEMDELINGENLAND.COM