SITEMAP

 

Wil je makkelijk de weg kunnen vinden op www.vreemdelingenland.com? Gebruik dan de Sitemap.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A | Top voor andere letters

Aanmeldcentra

Adresboek

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Advocaten

Al Farabi

Ambassades

Ambtsbericht Iran

Amnesty International

Asiel

Asielzoekerscentra

Naar B

 

B | Top voor andere letters

Bibliotheek

Bijstand

Bijstandsnormen

Boeken

Buitenlandse vrouwen

Bureau Nieuwkomers

Bureau Schengen

Naar C

 

C | Top voor andere letters

Centraal Register Vreemdelingen

Centrale Opvang Asielzoekers

College bescherming persoonsgegevens (CBP)

Naar D

 

D | Top voor andere letters

Diplomavergelijking

Directie Vreemdelingenbeleid

Diversen

Download (applicaties hiervoor)

DVAS-reglement

DVAS-reglement, onderzoek van Vreemdelingenland

Naar E

 

E | Top voor andere letters

Eerste Kamer

Euro

Naar F

 

F | Top voor andere letters

Feiten en cijfers

Frequently Asked Questions

Fun

Naar G

 

G | Top voor andere letters

Garantverklaring

Garantverklaring

Gemeentelijke Basis Administratie

Gezinshereniging en -vorming

Grensbewakingscirculaire

Naar H

 

H | Top voor andere letters

Help

Herfkens en Cohen zetten proefproject terugkerende asielzoekers voort

Herkrijgen van Nederlandse nationaliteit

Huwelijk of Schijn

 

I | Top voor andere letters

IBG

Illegaal verblijf van vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Immigratiediensten (buiten Nederland)

Inburgeringsovereenkomst

IND Jaarverslag

IND: taken

IND-folders

 

J | Top voor andere letters

Joost weet het

 

K | Top voor andere letters

Kalender

KMAN

 

L | Top voor andere letters

Landeninformatie

Landenoverzicht

Liefde

 

M | Top voor andere letters

Mission Statement van de IND

Musea

 

N | Top voor andere letters

Nader over de garantverklaring

Nederlands Centrum Buitenlanders

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Nieuwkomers

Notarissen

 

O | Top voor andere letters

Ombudsman

Onderzoek van Vreemdelingenland naar DVAS-reglement

Onderzoeks- en opvangcentra

Over de Garantverklaring

 

P | Top voor andere letters

Parlement

Peiling

Peilingen (resultaten)

Politieke partijen

Postbus 51

Prijsvraag

Privacy

Radio en televisie

 

R | Top voor andere letters

Rechtspraak

Registratiekamer, zie College bescherming persoonsgegevens (CBP)

Reizen naar het buitenland

 

S | Top voor andere letters

Schengen

Sexuele informatie

Sitemap

Sites

Special

Speech van Job Cohen

Spelregels voor deze site

Staatssecretaris van Justitie

Stage (niet EU/EER)

Stichting Rechtsbijstand Asiel

Studie (niet EU/EER)

 

T | Top voor andere letters

Tekst IND-infoblad Garantverklaring

Terugkeer

Terugkeernotitie

Test uw kennis over vreemdelingenzaken

Toelating van vreemdelingen

Tweede Kamer

 

U | Top voor andere letters

Uitspraken van rechter

 

V | Top voor andere letters

Veel gestelde vragen

Visum kort verblijf

Vluchtelingenwerk

Voeding

Vragen over vreemdelingenzaken

Vreemdeling in detentie

Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS)

Vreemdelingenbeleid kent zijn grenzen

Vreemdelingencirculaire

Vreemdelingendienst

Vreemdelingenland

Vreemdelingentoezicht

Vreemdelingenwet 1994

Vreemdelingenwet 2000

 

W | Top voor andere letters

Wet Openbaarheid van bestuur

Wet Persoonsregistraties

Woordenlijst

 

Z | Top voor andere letters

Zoeken op site

 

Exoneratie-clausule Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de pagina's van VREEMDELINGENLAND is besteed, sluit VREEMDELINGENLAND elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie, die op de pagina's zou kunnen voorkomen, dan wel die met het gebruikmaken van de pagina's in eigerlei verband staat. 

 

Voor vreemdelingenzaken ga je naar www.vreemdelingenland.com